Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnici Agencije upoznali se sa iskustvima Nezavisne antikorupcijske Agencije Litvanije

27. novembar 2017.

U okviru realizacije TAIEX mape za 2017. godinu, koja predstavlja redovan vid podrške jačanju kapaciteta institucija Crne Gore koje učestvuju u pregovaračkom prosecu sa Evropskom unijom, predstavnici Odsjeka za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije boravili su u studijskoj posjeti Nezavisnoj antikorupcijskoj agenciji Litvanije, u Viljnusu od 21. do 23. novembra 2017. godine.

Cilj posjete bio je upoznavanje sa najboljim praksama analize propisa na rizike od korupcije, metodologijom koju koristi litvanska Agencija u ovom zadatku kao i upoznavanje sa najboljim praksama procjene rizika u širem smislu kao neodvojivog procesa za otkrivanje eventualnih korupcijskih rizika u zakonskim i drugim normativnim aktima.

U toku trodnevne posjete, osim upoznavanja sa zakonskim nadležnostima u oblasti antikorupcijske procjene propisa i primjerima dobre prakse litvanske Agencije, predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije upoznali su se participacijom i radom drugih državnih institucija u ovoj važnoj aktivnosti a prije svega: Etičke komisije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija i Kancelarije za javne nabavke.

Predstavnici Agencije boravili su takođe u posjeti javnom preduzeću "Vilnius heat networks" – Toplane Viljnusa koje je razvilo poseban program prevencije korupcije, što predstavlja princip koji se primjenjuje u svim institucijama javnog sektora u Litvaniji.

Predstavnici Odsjeka za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije upoznali su domaćine posjete sa nadležnostima Agencije za sprječavanje korupcije, metodologijom koju koriste za analizu propisa na rizike od korupcije i dosadašnjim rezultatima u ovoj aktivnosti.


Novosti