Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

8. novembar 2019.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije učestvovali su na međunarodnoj konferenciji na visokom nivou za borbu protiv korupcije “Kapaciteti, nadležnosti i koordinacija državnih tijela za borbu protiv korupcije”, koja je održana 3-5. novembra 2019. u Beogradu, Srbija.

Međunarodna konferencija je okupila ministre pravde, državne tužioce i rukovodioce državnih tijela za prevenciju i borbu protiv korupcije iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Grčke, Mađarske, Italije, Moldavije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovačke, Slovenije i Turske.

U ime Agencije za sprječavanje korupcije, konferenciji je prisustvovao pomoćnik direktora Savo Milašinović, sa saradnicima načelnicom Odjeljenja za međunarodnu saradnju i standarde Marinom Mićunović i načelnikom Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušanom Drakićem.

G. Dušan Drakić bio je izlagač na panelu “Moderne tehnologije u otkrivanju korupcije”, u okviru kojeg je prezentovao dobru praksu koja je uspostavljena u ASK, a odnosi se na razvoj informacionog sistema Agencije i upotrebu konkretnih softverskih rješenja koja ovaj organ koristi u kontroli finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, te obezbjeđivanju transparentnosti prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata.

Konferencija je bila usmjerena na dalje unapređenje saradnje relevantnih tijela i službi za borbu protiv korupcije država Zapadnog Balkana. Učesnici su iskoristili priliku za razmijenu iskustva o mehanizmima za borbu protiv korupcije i ostvarenom napretku u toj oblasti, kao i za davanje stručnih smjernica za buduće djelovanje protiv korupcije.

Konferenciju su organizovali Ministarstvo pravde Republike Srbije i EU projekat Prevencija i borba protiv korupcije.

Novosti