Agencija za sprječavanje korupcije

Učešće predstavnika Agencije na obuci sudija i tužilaca na temu zaštite zviždača

5. decembar 2017.

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletic, učestvovala je na obuci sudija i tužilaca na temu “Zaštita zviždača u građanskom i krivičnom pravu”, održanoj 4. i 5. decembra 2017. u Podgorici u okviru “Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku“. Cilj obuke, kojoj je prisustvovalo 35 učesnika, bilo je jačanje kapaciteta sudija i tužilaca za primjenu pravnih odredbi o zaštiti zviždača.

Braletić je istakla značajne rezultate koje je Agencija postigla za nepune dvije godine rada u postupanju po prijavama zviždača i njihovoj zaštiti. Ukazala je na važnost aktivnog učešća državnih organa nadležnih za postupanje po prijavama korupcije, civilnog sektora i medija u u sveukupnoj borbi protiv korupcije na preventivnom planu. Takođe Braletić je izrazila zahvalnost Savjetu Evrope na doprinosu u izgradnji integriteta crnogorskih institucija.

Tokom obuke su predstavljene smjernice za zaštitu zviždača za sudije i tužioce, te na koji način te smjernice implementirati iz perspektive građanskog i krivičnog prava kako bi se unaprijedila primjena  pravnih odredbi za zaštitu zviždača i sprovele preporuke Komiteta ministara. Osim predstavnice Agencije, prisutnima su se obratili i ekspert Savjeta Evrope Greogor Pirjevec i Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Angela Longo.

Aktivnosti zajedničke inicijative Savjeta Evrope i EU, pod imenom “Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku”, počele su krajem novembra 2016. i trajaće do aprila 2019. a predviđaju tehničku saradnju i ekspertsku podršku Agenciji.

Novosti