Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za javnost

Agencija je po službenoj dužnosti, u cilju utvrđivanja činjenica, pokrenula deset postupaka koji se odnose na sumnju u postojanje ugrožavanja javnog interesa
29. maj 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije u cilju proaktivnog pristupa u otkrivanju slučajeva ugrožavanja javnog interesa, a shodno zakonskim ovlašćenjima, na osnovu sopstvenih saznanja pokreće postupke za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na moguće postojanje korupcije.  

U skladu sa navedenim, Agencija je po službenoj dužnosti, u cilju utvrđivanja činjenica, pokrenula deset postupaka koji se odnose na sumnju u postojanje ugrožavanja javnog interesa, a koji se tiču oglašavanja slobodnih radnih mijesta za vrijeme vikenda u trajanju od 1 (jednog) dana i za vrijeme državnog praznika, a koji su objavljeni 20. maja.

Postupci se odnose na javna preduzeća, javne ustanove i pravna lica čiji je većinski vlasnik ili osnivač  država odnosno opština. To su: JP Mediteran Reklame – Budva, Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica, JU Centar za kulturu Tivat, Agencija za izgradnju I razvoj Herceg Novog, Institut Simo Milošević – Igalo, JZU Dom zdravlja Cetinje, Parking servis Budva, Vodovod i kanalizacija JP Tivat, Radio – difuzni centar DOO i JP Vodovod i kanalizacija Bar.   

Prema subjektima u odnosu na koje se se vodi postupak, Agencija će po službenoj dužnosti zatražiti izjašnjenje o razlozima oglašavanja slobodnih radnih mjesta u danima vikenda i državnog praznika u navedenom trajanju, izjašnjenje o eventualnom prijavljivanju kandidata i njihovom broju, kao i kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na te postupke popunjavanja radnih mjesta i zasnivanja radnog odnosa. 

Agencija je prepoznala  da nepreciznost i neodređenost zakonskih normi opštih propisa o radu koje se odnose na proceduru zasnivanja radnog odnosa u javnom sektoru otvaraju mogućnost ugrožavanja javnog interesa, narušavanja integriteta, ravnopravnosti i transparentnosti procedure zapošljavanja i eventulanih zloupotreba. U vezi sa tim problemom Agencija je već dostavila nadležnom ministarstvu Mišljenje na odredbe Zakona o radu i Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja nezaposlenih, koje se odnose na proceduru zasnivanja radnog odnosa, a koje je po službenoj dužnosti donijela u aprilu ove godine.

U predmetnom mišljenju Agencija je zaključila da zbog zakonskog nedefinisanje vremenskog trajanja oglasa, može doći do diskriminacije kandidata kroz ograničenje pristupa tržistu rada, i podsticanja neravnopravnog, položaja kandidata na tržištu rada, što može dovesti do zloupotrebe zakona i moguće korupcije.  

Shodno navedenom, u cilju zaštite javnog interesa, Agencija je uputila resornom ministarstvu rada i socijalnog staranja, preporuke u cilju izmjena Zakona o radu i Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti u dijelu zapošljavanja u javnom sektoru kako bi se navdeni rizici otklonili.

O ishodima navedenih postupaka Agencija će blagovremeno informisati javnost.


Novosti