Agencija za sprječavanje korupcije

Posjeta eksperta Savjeta Evrope

29. jun 2017.

U okviru nastavka sprovođenja projekta Savjeta Evrope za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije sastali su se sa ekspertom SE Gregorom Prijevorcem, koji je posjetio Agenciju u cilju  prikupljanja informacija o postupanju po prijavama zviždača, mehanizmima zaštite zviždača u Crnoj Gori i njihovoj upotrebi.

Na sastanku su predstavnci Agencije informisali g-dina Prijevorca o zakonskom okviru koji reguliše oblast postupanja po prijavama zviždača i zaštitu zviždača, aktivnostima, procedurama i postupanju Agencije u navedenoj oblasti. Takođe ekspert je detaljno upoznat sa zakonskom procedurom koja se odnosi na član 68 Zakona o sprječavanju korupcije kojim je propisana mogućnost sudske zaštite zviždaču u skladu sa zakonima kojima se uređuje zabrana zlostavljanja na radu i zabrana diskriminacije.

Prikupljene informacije će ekspertu poslužiti za razvijanje Smjernica za postupanje po prijavama i zaštitu zviždača koje će biti izrađene za sudije, tužioce, policiju i državne službenike i namještenike. Nakon izrađenih Smjernica biće organizovane četiri radionice za navedene ciljne grupe na kojima će biti predstavljeni mehanizmi njihove uspješne primjene.

Posjeta je organizovana u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, čiji je jedan od korisnika i Agencija za sprječavanje korupcije, a koji sprovodi Savjet Evrope u okviru Horizontalnog programa EU i SE za Zapadni Balkan i Tursku.

Novosti