Agencija za sprječavanje korupcije

Održano predavanje o postupanju po prijavama zviždača u lokalnim organima vlasti

25. septembar 2017.

U Podgorici je, u organizaciji NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija, a u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, održano predavanje za predstavnike lokalnih javnopravnih organa u Glavnom gradu Podgorica, te opština Nikšić, Danilovgrad i Cetinje.

Tema predavanja je bilo sprovođenje procedura, mjera i radnji koje su predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije u slučaju podnošenja prijave pred lokalnim organima, zbog sumnje na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u okviru lokalnog organa kod kojeg je prijava podnešena.

Polaznici obuke su bili predstavnici organa lokalne uprave, lokalne samouprave, lokalnih javnih ustanova i javnih preduzeća, među kojima i lica koja su, u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, određena za postupanje po prijavama o ugrožavanju javnog interesa koje ukazuje na postojanje korupcije u organu na koji se prijava odnosi.   Predavači su bili načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić i predstavnica CRNVO-a Zorana Marković.

Radionici koja je održana u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard”, je prisustvovalo 16 polaznika. U prethodnom period su organizovane tri radionice za službenike organa vlasti na državnom nivou, jedna za službenike lokalnih institucija, i jedna za predstavnike privatnog sektora.


Novosti