Agencija za sprječavanje korupcije

Održano predavanje na temu postupanja po prijavama zviždača

30. maj 2017.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije održali su predavanje na temu “Postupanje po prijavama zviždača”, u Upravi za kadrove Crne Gore. Predavanju je prisustvovalo 25 službenika organa vlasti, među kojima i 10 službenika koji su u organima vlasti određeni kao lica za postupanje po prijavama za ugrožavanje javnog interesa koje ukazuje na postojanje korupcije.   

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača u Agenciji Kristina Braletić je polaznicima obuke prezentovala propise koji se odnose na institut prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa koje ukazuje na postojanje korupcije, kao i na novi institut zaštite zviždača. 

Učesnicima je predstavljen način podnošenja prijave za ugrožavanje javnog interesa, kako Agenciji tako i neopsredno organu vlasti kod kojeg se prijavljuje sumnja na ugrožavanje javnog interesa. Braletić je takođe objasnila postupak i mjere koje su organi vlasti i lica određena za postupanje dužni da sprovedu po podnešenim prijavama. 

Agencija u skladu sa zakonskim nadležnostima u kontinuitetu sprovodi obuke i predavanja za različite ciljne grupe o obavezama koje su propisane Zakonom o sprječavanju korupcije i drugim zakonima iz nadležnosti ovog državnog organa. Naredna radionica o prijavljivanju ugrožavanja javnog interesa je predviđena za predstavnike medija, u okviru projekta »Let your voice be heard«, u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija, dana 31. maja 2017. godine u velikoj sali Agencije.


Novosti