Agencija za sprječavanje korupcije

Održana treća obuka za predstvanike lokalnih organa vlasti

Tema obuke je bila sprovođenje procedura, mjera i radnji koje su predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije u slučaju podnošenja prijave pred lokalnim organima, zbog sumnje na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u okviru lokalnog organa kod kojeg je prijava podnešena.
29. septembar 2017.

Treća po redu obuka za predstavnike lokalnih samouprava i lokalnih uprava održana je  u Baru, u organizaciji NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija, a u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije. Ciljna grupa su bila lica koja su unutar organa lokalnih samouprava i uprava određena da postupaju po prijavama zviždača u smislu člana 49 Zakona o sprječavanje korupcije.

Tema obuke je bila sprovođenje procedura, mjera i radnji koje su predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije u slučaju podnošenja prijave pred lokalnim organima, zbog sumnje na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u okviru lokalnog organa kod kojeg je prijava podnešena.

Polaznici obuke su bili predstavnici organa lokalne uprave, lokalne samouprave, lokalnih javnih ustanova i javnih preduzeća iz opština Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar i Ulcinji.   Predavači su bili načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić i predstavnica CRNVO-a Zorana Marković.

Radionici koja je održana u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard”, je prisustvovalo 27 polaznika. U prethodnom periodu su organizovane tri radionice za službenike organa vlasti na državnom nivou, dvije za službenike lokalnih institucija, i jedna za predstavnike privatnog sektora.

Novosti