Agencija za sprječavanje korupcije

Održana obuka za predstvanike medija o prijavama zviždača i zaštiti zviždača

6. novembar 2017.

Predavanje za predstavnike sredstava javnog informisanja o institutu podnošenja prijava od strane zviždača, kao i o institutu zaštite zviždača, održano je  u Podgorici u organizaciji NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija, a u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije. Ciljna grupa su bili predstavnici informativnih redakcija štampanih i elektronskih medija koji djeluju u Crnoj Gori.

Tema obuke je bila sprovođenje procedura, mjera i radnji koje su predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije u slučaju podnošenja prijave zbog sumnje na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, kao i procedura zaštite zviždača koji pretrpi štetu zbog prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa koje ukazuje na korupciju.

Predavači, načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić, koordinator Sektora za prevenciju korupcije Mladen Tomović i predstavnica CRNVO-a Zorana Marković, ukazali su na značaj instituta zviždača i zaštite zviždača, te upoznali polaznike sa zakonodavnim okvirom kojim je regulisano prijavljivanje ugrožavanja javnog interesa koje ukazuje na korupciju, kao i odredbama o zaštiti zviždača. Predstavnica Agencije je takođe opisala dobre primjere zaštite zviždača iz prakse ovog državnog organa.

Radionica je održana u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard”. U prethodnom periodu su organizovane tri radionice za službenike organa vlasti na državnom nivou, tri za službenike lokalnih institucija, i jedna za predstavnike privatnog sektora.


Novosti