Agencija za sprječavanje korupcije

Obuka službenika koji su određeni za postupanje po prijavama zviždača

Obuka službenika koji su određeni za postupanje po prijavama zviždača
3. februar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)  započela realizaciju projekta  “Let your voice be heard”, koji se odnosi na promociju, istraživanje  i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača, koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Lica u organima vlasti koja su, shodno članu 49 Zakona o sprječavanju korupcije, određena za postupanje po prijavama zviždača, kroz ovu obuku treba da se osposobe za vođenje postupka po prijavama, da se upoznaju sa dužnostima kao i obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi.

U tom smislu su, danas, u prostorijama Agencije za sprječavanje korupcije, načelnica Odsjeka za zviždače Kristina Braletić i direktorica NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković prezentovale predstavnicima organa vlasti njihove obaveze i način postupanja po prijavama zviždača, kao i dužnosti organa vlasti u slučajevima podnošenja navedenih prijava.  

Treningu su prisustvovali predstavnici Minstarstva finansija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja, Minstarstva poljoprivrede, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Generalnog sekretarijata Vlade, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave za nekretnine, Uprave za javne nabavke, Uprave za šume, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. 

Novosti