Agencija za sprječavanje korupcije

Obuka službenika koji su određeni za postupanje po prijavama zviždača

3. februar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)  započela realizaciju projekta  “Let your voice be heard”, koji se odnosi na promociju, istraživanje  i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača, koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Lica u organima vlasti koja su, shodno članu 49 Zakona o sprječavanju korupcije, određena za postupanje po prijavama zviždača, kroz ovu obuku treba da se osposobe za vođenje postupka po prijavama, da se upoznaju sa dužnostima kao i obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi.

U tom smislu su, danas, u prostorijama Agencije za sprječavanje korupcije, načelnica Odsjeka za zviždače Kristina Braletić i direktorica NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković prezentovale predstavnicima organa vlasti njihove obaveze i način postupanja po prijavama zviždača, kao i dužnosti organa vlasti u slučajevima podnošenja navedenih prijava.  

Treningu su prisustvovali predstavnici Minstarstva finansija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja, Minstarstva poljoprivrede, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Generalnog sekretarijata Vlade, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave za nekretnine, Uprave za javne nabavke, Uprave za šume, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. 

Novosti