Agencija za sprječavanje korupcije

Novi obrasci za prijavu korupcije na sajtu Agencije

20. novembar 2017.

Na internet stranici Agencije za sprječavanje korupcije je postavljena nova verzija obrasca za podnošenje prijave za ugrožavanje javnog interesa koji upućuje na postojanje korupcije. Obrazac je dizajniran na način da bude upodobljen odredbama Zakona o sprječavanju korupcije u dijelu kojim je definisano podnošenje i sadržaj prijave za ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.   

Pristup aplikaciji koja omogućava pregledno i pojednostavljeno podnošenje prijave za ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, dostupan je u gornjem desnom uglu naslovne strane internet sajta Agencije na baneru „Prijavi korupciju“.


Novosti