Agencija za sprječavanje korupcije

Nastavljene radionice o postupanju po prijavama zviždača u sektoru zdravstva

22. jun 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije, u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovala je 19. juna u Podgorici predavanje o postupanju po prijavama zviždača za lica u zdravstvenim institucijama koja su određena za postupanje po prijavama.

Cilj radionice bio je osposobiti polaznike za vođenje postupka po prijavama, tj. upoznati ih sa procedurama, zakonskim dužnostima i obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi, a koje su predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije.

Radionicu je održao predstavnik Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Mirko Martić koji je prisutnima predstavio načine postupanja po prijavama zviždača, obaveze lica koja su određena za postupanje po prijavama zviždača i organa kod kojeg je podnešena prijava, kao i mehanizme zaštite zviždača. Pored navedenog, na konkretnim slučajevima su prezentovana i dosadašnja iskustva Agencije u radu po prijavama.

Predavanju je prisustvovalo 15 polaznika – predstavnika zdravstvenih ustanova iz Podgorice, kojima je podijeljen informativni antikorupcijski materijal Agencije. Ova obuka predstavlja nastavak aktivnosti u okviru projekta CRNVO pod nazivom “Let your voice be heard” koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Crnoj Gori.

Novosti