Agencija za sprječavanje korupcije

Održana radionica za predstavnike zdravstvenog sistema

27. septembar 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovala obuku o postupanju po prijavama zviždača za predstavnike zdravstvenih institucija i lica koja su određena za postupanje po prijavama u tim institucijama. Radionica je organizovana u cilju osposobljavanja učesnika za vođenje postupka po prijavama zviždača, tj. upoznavanja sa zakonskim procedurama i obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi.

Radionici je prisustvovalo 13 predstavnika institucija zdravstvenog sistema – Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje, Instituta za javno zdravlje, Kliničkog centra Crne Gore, opšte bolnice “Danilo I” sa Cetinja i domova zdravlja Cetinje i Danilovgrad.

Učesnicima radionice su predstavljne odredbe Zakona o sprječavanju korupcije kojima se reguliše oblast prijavljivanja sumnje u ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Konkretno, načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić je prisutnima prezentovala mjere, radnje i procedure predviđene pomenutim zakonom kao i mehanizme zaštite zviždača, odnosno lica koja podnose prijavu.

Radionica predstavlja nastavak aktivnosti u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Neka se tvoj glas čuje”, koji se odnosi na promociju, istraživanje i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača. Predviđeno je da se u narednom period održi još pet radinoca na navedenu temu za institucija zdravstvenog sistema.

Novosti