Agencija za sprječavanje korupcije

Nastavljene obuke o postupanju po prijavama zviždača

21. jun 2019.

U nastavku edukativnih aktivnosti u okviru projekta “Neka se tvoj glas čuje” koji realizuje NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, u Kolašinu je održana obuka o postupanju po prijavama zviždača.

Obuka ima za cilj osposobljavanje polaznika, i to lica koja su određena za postupanje po prijavama zviždača u obrazovnim institucijama, za vođenje postupka po prijavama. Konkretno, akcenat je stavljen na upoznavanje polaznika sa zakonskim procedurama, pravima i obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi kao i lica koja podnose prijavu.

Službenik u Odsjeku za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Mirko Martić približio je prisutnima zakonske nadležnosti Agencije u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, kojima se reguliše oblast prijavljivanja sumnje u ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, kao i dosadašnju praksu i aktivnosti pomenutog Odsjeka. Martić je pojasnio procedure predviđene pomenutim zakonom, obaveze lica određenih za postupanje po prijavi, postupak po prijavi pred Agencijom, dosadašnju praksu i načine pružanja zaštite licima koja podnose prijavu, odnosno zviždačima.

Takođe, u drugom dijelu obuke, polaznici su, osim predočenih obaveza i procedura prilikom postupanja po prijavama zviždača, imali priliku da na konkretnim primjerima iz prakse primijene stečena znanja iz ove oblasti. Obuci je prisustvovalo 20 predstavnika osnovnih i srednjih škola određenih za postupanje po prijavama zviždača.

Projekat CRNVO-a “Neka se tvoj glas čuje” (“Let your voice be heard”) usmjeren je na jačanje kapaciteta za efikasnu implementaciju odredbi koje se odnose na institut zviždača, odnosno edukaciju, istraživanje i promociju iz oblasti zaštite zviždača, a podržan je od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Novosti