Agencija za sprječavanje korupcije

Obuka o zaštiti zviždača za predstavnike javnih ustanova iz opština na sjeveru Crne Gore

17. maj 2019.

Službenik Odsjeka za postupanje po prijavama i zaštitu zviždača Mirko Martić održao je u Beranama, u saradnji sa predstavnicima NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) obuku o mehanizmima zaštite zviždača, odnosno lica koja podnose prijavu o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Cilj obuke bio je upoznati predstavnike javnih ustanova sa sjevera Crne Gore sa zakonskim okvirom, obavezama, pravima i procedurama podnošenja prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Takođe, akcenat je stavljen na procedure i način postupanja sa prijavama koje se podnose licima koja su određena za zaštitu zviždača i primjere najbolje prakse u toj oblasti.

Martić je polaznicima predstavio dosadašnji rad Agencije u ovoj oblasti, konkretno obaveze poslodavca u postupcima po prijavi, obaveze lica određenih za postupanje po prijavi, postupak po prijavi pred Agencijom, dosadašnju praksu i načine pružanja zaštite licima koja podnose prijavu, odnosno zviždačima.

Obuka, kojoj je prisustvovalo oko 20 predstavnika javnih ustanova iz Berana, Petnjice, Plava, Gusinja, Rožaja i Andrijevice, predstavlja nastavak aktivnosti u okviru projekta CRNVO pod nazivom “Let your voice be heard”, koji se odnosi na promociju, istraživanje i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača.

Novosti