Agencija za sprječavanje korupcije

Održano predavanje na temu: “Postupanje po prijavama zviždača”

Obuka je održana u okviru Plana obuka Uprave za kadrove
27. mart 2019.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije održali su predavanje na temu “Postupanje po prijavama zviždača” u okviru obuke koju je organizovala Uprava za kadrove.

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača u Agenciji Kristina Braletić i savjetnik Mirko Martić polaznicima su prezentovali propise koji se odnose na prijavljivanje ugrožavanja javnog interesa koje ukazuje na postojanje korupcije, institut zaštite zviždača, kao i primjere najbolje prakse u trogodišnjem radu Agencije u toj oblasti.

Učesnicima je predstavljen način podnošenja prijave ugrožavanja javnog interesa Agenciji i neposredno organu vlasti kod kojeg se prijavljuje sumnja na ugrožavanje javnog interesa. Objašnjeni su i postupak i mjere koje su organi vlasti i lica određena za postupanje po prijavama dužni da sprovedu.

Obuka je održana u okviru Plana obuka Uprave za kadrove koji je predviđen za državne službenike.

Predavanju su prisustvovali predstavnici Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Osnovnog suda u Bijelom Polju, Ministarstva odbrane, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Novosti