Agencija za sprječavanje korupcije

Nastavljena predavanja o postupanju po prijavama zviždača u saradnji sa CRNVO

15. novembar 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije, u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovala je 14. novembra  u Podgorici predavanje o postupanju po prijavama zviždača za predstavnike javnih preduzeća čiji je osnivač ili većinski vlasnik država.

Predavanje je organizovano u cilju informisanja učesnika o zakonskim okvirima i sprovođenju procedura koje su predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije u slučaju podnošenja prijave zbog sumnje na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Predavači su bili predstavnici Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić i Boris Vukašinović, dok je ispred CRNVO-a Zorana Marković u uvodnom dijelu govorila o ulozi i značaju samog instituta zviždača. Tokom obuke Braletić je prezentovala polaznicima njihove obaveze i način postupanja po prijavama zviždača, kao i  obaveze organa kod kojeg je podnešena prijava. Takođe, na konkretnim slučajevima  prezentovana su dosadašnja iskustva Agencije u radu po prijavama.

Predavanju je prisustvovalo 18 polaznika, a svim učesnicima je podijeljen informativni antikorupcijski materijal Agencije. Ova obuka predstavlja nastavak aktivnosti u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard” a podržan je od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Novosti