Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak predstavnika ASK i direktora Evropskog centra za zaštitu prava zviždača

17. oktobar 2018.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije sastali su se sa izvršnim direktorom organizacije Evropski centar za zaštitu prava zviždača i koordinatorom Koalicije jugoistočne Evrope za zaštitu zviždača Markom Vortom.

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača Kristina Braletić i načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje Mladen Tomović su Vorta, koji je izrazio interesovanje za crnogorski normativni okvir kojim je regulisan institut zviždača, upoznali o zakonskim rešenjima o prijavljivanju opravdane sumnje na ugrožavanje javnog interesa koje ukazuje na postojanje korupcije, kao i o zaštiti zviždača. 

Predstavnici Agencije su takođe predstavili nadležnosti, rezultate i primjere dobre prakse Agencije u postupcima koji su pokrenuti po prijavama zviždača, kao i u postupcima utvrđivanja postojanja ugrožavanja javnog interesa koje je Agencija pokrenula po službenoj dužnosti.

 Vort je zahvalio predstavnicima Agencije na detaljnim i preciznim informacijama o nadležnostima i aktivnostima Agencije. Takođe je naglasio važnost nastavka kontinuiranih aktivnosti na podizanju javne svijesti o značaju prijavljivanja ugrožavanja javnog interesa i pohvalio dosadašnju saradnju Agencije sa NVO sektorom u toj oblasti, kao i važnost pravovremenog informisanja javnosti o postupcima koje je pokrenula Agencija.


Novosti