Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje o obavezi određivanja lica koja će biti zadužena za prijem i postupanje po prijavama zviždača

Podsjećanje za organe vlasti, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike na zakonsku obavezu po članu 49 Zakona o sprječavanju korupcije i primjer rješenja za određivanje lica koja će biti zadužena za prijem i postupanje po prijavama zviždača
16. avgust 2016.

Agencija za sprječanje korupcije podsjeća sve organe vlasti, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike na zakonsku obavezu po članu 49 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. List CG“, br.53/14), odnosno obavezu određivanje lica koja će biti zadužena za prijem i postupanje po prijavi zviždača.

Napominjemo, da je Ministarstvo pravde u skladu sa članom 49 stav 3 Zakona  donijelo Pravilnik o bližem načinu postupanja po prijavi zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije (“ Sl. list CG “, br.77/2015).

Agencija, takođe skreće pažnju na kaznene odredbe člana 102 Zakona, kojima su propisane novčane kazne za prekršaje. U tački 12. prvog stava ovog člana je propisano da je neodređivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zvizdača (član 49 stav 1) prekršaj za koji se pravno lice kažnjava novčanom kaznom od 1.000 do 20.000 eura. Za isti prekršaj je u drugom stavu istog člana propisana novčana kazna odgovornom licu u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne uprave i lokalne samouprave od 500 eura do 2.000 eura, i u trećem stavu za preduzetnika od 500 eura do 6.000 eura.   

Shodno obavezi, da se ispune zakonske norme o određivanju lica za prijem i postupanje po prijavi zvizdača dosljedno sprovode,  predlažemo model rješenja, koji možete preuzeti ovdje.


Novosti