Aktuelnosti

15.09.2017.
8.07.2017.
29.06.2017.
Agencija je po službenoj dužnosti, u cilju utvrđivanja činjenica, pokrenula deset postupaka koji se odnose na sumnju u postojanje ugrožavanja javnog interesa
29.05.2017.
Podsjećanje za organe vlasti, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike na zakonsku obavezu po članu 49 Zakona o sprječavanju korupcije i primjer rješenja za određivanje lica koja će biti zadužena za prijem i postupanje po prijavama zviždača
16.08.2016.
Agencija za sprječavanje korupcije donijela Mišljenja po zahtjevima za zaštiti zviždača u slučajevima koji su u poslednjim mjesecima izazvali poseban interes javnosti
8.08.2016.
Aktuelnosti
Pretraga