ASK

Aktuelnosti

Izlaganje koordinatora Sektora za prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i primjenu međunarodnih standarda Agencije za sprječavanje korupcije, Mladena Tomovića na okruglom stolu “Zaštita zviždača u Crnoj Gori i zemljama regiona”, koji je organizovao CRNVO.
13.11.2017.
15.09.2017.
8.07.2017.
Agencija je po službenoj dužnosti, u cilju utvrđivanja činjenica, pokrenula deset postupaka koji se odnose na sumnju u postojanje ugrožavanja javnog interesa
29.05.2017.
Ukupno: 23
Aktuelnosti
Pretraga