Agencija za sprječavanje korupcije

Odluke i akta

Provjera osnova sticanja imovine vrijednosti preko 5000,00 eura

Okončani postupci provjere uvećanja imovine i prihoda vrijednosti preko 5000,00 eura i dostavljanje  detaljnih podataka o osnovima stica nja u skladu članom 30 Zakona o  sprječavanju  korupcije („Službeni list CG“ br. 53/14)  i članom 41 Pravila o  radu  Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera („Službeni list CG“, br. 4/16).

Postupci su okončani Zaključcima i istima je utvrđeno da su javni funkcioneri u skladu sa zakonskim odredbama dostavili detaljne podatke o osnovu sticanja i izvorima sredstava  za  imovinu čija vrijednost prelazi iznos od 5000,00 eura

 datum: 4.09.2018. objavljen: 4.09.2018.
 datum: 5.09.2018. objavljen: 6.09.2018.
 datum: 14.09.2018. objavljen: 14.09.2018.
 datum: 14.09.2018. objavljen: 14.09.2018.
 datum: 14.09.2018. objavljen: 17.09.2018.
 datum: 25.09.2018. objavljen: 25.09.2018.
 datum: 1.10.2018. objavljen: 1.10.2018.
 datum: 1.10.2018. objavljen: 1.10.2018.
 datum: 2.10.2018. objavljen: 2.10.2018.
 datum: 3.10.2018. objavljen: 10.10.2018.

Odluke i akta