Agencija za sprječavanje korupcije

Odluke i akta

Provjera osnova sticanja imovine vrijednosti preko 5000,00 eura

Okončani postupci provjere uvećanja imovine i prihoda vrijednosti preko 5000,00 eura i dostavljanje  detaljnih podataka o osnovima stica nja u skladu članom 30 Zakona o  sprječavanju  korupcije („Službeni list CG“ br. 53/14)  i članom 41 Pravila o  radu  Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera („Službeni list CG“, br. 4/16).

Postupci su okončani Zaključcima i istima je utvrđeno da su javni funkcioneri u skladu sa zakonskim odredbama dostavili detaljne podatke o osnovu sticanja i izvorima sredstava  za  imovinu čija vrijednost prelazi iznos od 5000,00 eura

 datum: 15.03.2018. objavljen: 15.03.2018.
 datum: 16.03.2018. objavljen: 16.03.2018.
 datum: 21.03.2018. objavljen: 21.03.2018.
 datum: 26.03.2018. objavljen: 29.03.2018.
 datum: 5.04.2018. objavljen: 5.04.2018.
 datum: 17.04.2018. objavljen: 20.04.2018.
 datum: 17.04.2018. objavljen: 28.11.2018.
 datum: 17.04.2018. objavljen: 20.04.2018.
 datum: 20.04.2018. objavljen: 20.04.2018.
 datum: 7.05.2018. objavljen: 7.05.2018.

Odluke i akta