Agencija za sprječavanje korupcije

Reagovanje povodom teksta “Prijavila 49.000 eura, ali ne i porijeklo novca”

26. decembar 2016.

Poštovani gospodine Markoviću,

U vezi teksta koji je objavljen u vašim novinama dana 26.decembra 2016.godine pod naslovom “Prijavila 49.000 eura, ali ne i porijeklo novca” upućujemo sledeće reagovanje:

Na početku želimo da istaknemo da je Sudija Vrhovnog suda Svetlana Vujanović u potpunosti ispunila svoju zakonom propisanu obavezu i dostavila Izvještaje o prihodima i imovini koji sadrže sve propisane podatke. G-đa Vujanović je dostavila i podatak o osnovu sticanja za predmetnu sumu od 49.000 eura o čemu vam kao dokaz dostavljamo skenirani dio iz Izvještaja g-đe Vujanović koji je dostavljen Agenciji 08.11.2016.godine (tabela 4.4.). Ovaj podatak o osnovu sticanja se čuva  u internom sistemu Agencije.

Dostavljanje podatka o osnovu sticanja novca nije obaveza javnog funkconera, jer su u skladu sa Obrascem Izvještaja o prihodima i imovini funkcionera, javni funkcioneri dužni prijaviti novac čija vrijednost prelazi 5.000 eura i pri tome navesti sljedeće podatke: iznos i valutu, a Agencija po službenoj dužnosti vrši provjeru svih ovih podataka kao i podatka o osnovu sticanja.

G-đa Vujanović je tokom 2016. godine tri puta dostavljala Izvještaj o imovini i prihodima i to u elektronskoj i štampanoj formi. Svaki od tih izvještaja je bio sačinjen na zakonom predviđen način i u skladu sa procedurom. Sudija Vujanović je svaki put popunila sva predefinisana polja iz propisanog Obrazca i dostavila podatke o iznosu i valuti.

Sudija Svetlana Vujanović je osnov sticanja novca navela u polju „Ime i prezime funkcionera/člana domaćinstva”. Kako elektronski sistem Agencije, koji je istovjetan za sve Izvještaje javnih funkcionera, predviđa automatsko preuzimanje Izvještaja i njihovo objavljivanje na internet stranici Agencije, to podatak o osnovu sticanja novca i nije mogao biti objavljen, budući da se iz polja u kojem je unešen ovaj podatak na sajt Agencije povlači isključivo podatak o imenu i prezimenu funkcionera/člana domaćinstva.

Agencija za sprječavanje korupcije će i ovo iskustvo, kao i druga iskustva koja smo imali u prvoj godini svog rada, svakako iskoristiti za povećanje opsega podataka koji trebaju biti dostupni javnosti vodeći računa o zaštiti podataka o ličnosti u skladu sa relevantnim propisima.

Takođe, očekujemo od Vas da nam se u ovakvim i sličnim slučajevima, u skladu sa dobrom profesionalnom etikom, unaprijed obratite da bi Vam dostavili relevantne podatke potrebne za pripremu članaka u Vašem listu koji će biti utemeljeni na činjenicama i zvaničnim podacima Agencije.

Očekujemo da ćete ovo naše reagovanje u cilju tačnog i potpunog informisanja javnosti i u skladu sa zakonskim pravilima objaviti u cjelosti.

Novosti