Agencija za sprječavanje korupcije

Potpisan Sporazum o saradnji Agencije za sprječavanje korupcije i Komisije za hartije od vrijednosti

8. februar 2017.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić i predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti dr Zoran Đikanović potpisali su Sporazum kojim se bliže uređuje međusobna saradnja u razmjeni informacija i podataka u postupcima utvrđivanja sukoba interesa i praćenja imovine javnih funkcionera, posebno u dijelu prijavljivanja hartija od vrijednosti javnih funkcionera, kao i drugih poslova iz nadležnosti Agencije  i Komisije.

Sporazumom je predviđeno da Agencija i Komisija razmjenjuju podatke, informacije i iskustva u vezi sa imovinom javnih funkcionera u obliku hartija od vrijednosti, kao i da sprovode zajedničke obuke u cilju stručnog usavršavanja službenika koji neposredno rade na obradi i kontroli podataka. Razmjena podataka vršiće se na način što će Komisija omogućiti Agenciji elektronski pristup gore navedenim podacima u realnom vremenu iz registara u njihovoj nadležnosti. 

Cilj saradnje Agencije i Komisije je postizanje visokog stepena informisanosti radi prevencije i otkrivanja sukoba interesa javnih funkcionera, razvoj kapaciteta Agencije i Komisije i podrška implementaciji Zakona o sprječavanju korupcije i zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje oblast tržišta hartija od vrijednosti, kao i radi zaštite prava imalaca hartija od vrijednosti, postizanja dobrih rezultata u oblasti sukoba interesa i tržišta kapitala i blagovremenog i tačnog pružanja informacija o imovini javnih funkcionera.

Današnje potpisivanje sporazuma nastavak je ovakvih aktivnosti Agencije u cilju daljeg jačanja saradnje sa državnim organima i institucijama koje posjeduju baze podataka koje su bitne za efikasan rad Agencije. Podsjećamo, Agencija je krajem prošle godine potpisala sporazume o saradnji sa Poreskom upravom i Upravom za nekretnine, kao i sa nekoliko nevladinih organizacija.