Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci o postupcima ASK u 2016. i 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu nad primjenom Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o finansiranju političkih subjekata i Zakona o lobiranju.
26. januar 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu nad primjenom Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o finansiranju političkih subjekata i Zakona o lobiranju.

U cilju unapređenja transparentnosti postupaka koje inicira Agencija u odnosu na obveznike ovih antikorupcijskih propisa, Agencija objavljuje podatke o prekršajnim postupcima koje je pokrenula ova institucija, ostavkama javnih funkcionera, kao i administrativnim mjerama (razrješenjima i disciplinskim mjerama) koje su donijeli organi nadležni za izbor, imenovanje odnosno postavljenje javnih funkcionera na osnovu odluka koje je donijela Agencija, kojim odlukama  su utvrđena kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera, kao i posebnih zakona kojima su utvrđene nadležnosti Agencije.

Agencija je od početka svog rada 01. januara 2016. godine do 31. decembra 2017. godine podnijela nadležnim sudovima 1.286 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, od čega su riješena 992 prekršajna postupka, u kojima je izrečena 761 sankcija. Ukupan novčani iznos izrečenih sankcija je 225.957€. Detaljni podaci o prekršajnim postupcima su Tabeli 1: Prekršajni postupci.

Javni funkcioneri su u toku 2016. i 2017. godine podnijeli 113 ostavki u vezi sa Mišljenjima i Odlukama u postupcima koji su se vodili pred Agencijom. Detaljniji podaci o ostavkama se nalaze u Tabeli 2: Ostavke javnih funkcionera na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije.

Organi nadležni za izbor, imenovanje odnosno postavljenje javnih funkcionera na osnovu odluka koje je donijela Agencija su od 01. januara 2016. godine do 31. decembra 2017. godine izrekli 41 razrješenje i disciplinskih mjeru na osnovu odluka Agencije kojima su utvrđena kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera, kao i posebnih zakona kojima su utvrđene nadležnosti Agencije. Detaljniji podaci o administrativnim mjerama se nalaze u Tabeli 3: Razrješenja i disciplinske mjere.

U skladu sa članom 42 Zakona o sprječavanju korupcije, javni funkcioner koji je razriješen zbog kršenja ovog zakona ne može vršiti javnu funkciju, odnosno poslove državnog službenika u periodu od četiri godine od dana razrješenja. Ovo ograničenje se ne odnosi na javnog funkcionera koji se bira neposredno na izborima. Organ nadležan za izbor, imenovanje, odnosno postavljenje je dužan da, prije odlučivanja o izboru, imenovanju, odnosno postavljenju javnog funkcionera, provjeri kod Agencije da li je predloženi kandidat bio razriješen u svojstvu javnog funkcionera u posljednje četiri godine, prije kandidovanja na novu javnu funkciju.