Agencija za sprječavanje korupcije

Održano predavanje za srednjoškolce na temu Prevencija korupcije

21. novembar 2017.

Predstavnici Ministarstva prosvete i Agencije za sprječavanje korupcije održali su juče predavanje na temu “Prevencija korupcije” u srednjoj mješovitoj školi “Braća Selić” u Kolašinu. Predavanju je prisustvovalo 30 učenika završnog razreda ove škole.

Savjetnik za opšte srednje obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Miomir Anđić je predstavio aktivnosti ministarstva u oblasti prevencije korupcije u obrazovanju i informisao učenike o načinima na koje se mogu prijaviti sumnje u postojanje korupcije u obrazovnom sistemu. Takođe je ukazao na štetne posljedice koje korupcija može prouzrokovati obrazovnom sistemu, te predstavio uzroke i pojavne oblike korupcije u toj oblasti. 

Načelnik Odsjeka za edukacije, kampanje, istraživanja i analitiku u Agenciji Goran Durutović je učenicima prezentovao preventivne antikorupcijske nadležnosti ovog organa sa posebnim akcentom na aktivnosti Agencije koje se odnose na podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije i ohrabrivanju građana da prijavljuju korupciju. Ukazao je na probleme koje korupcija može imati po društveni razvoj i istakao važnost poštovanja principa integriteta, etike  i transparentnosti u radu javnog i privatnog sektora. Takođe, predstavio je i načine na koje se sumnje u postojanje korupcije mogu prijaviti Agenciji.

Na predavanju su emitovani i video spot o nadležnostima Agencije, kao i antikorupcijski spotovi Agencije i spotovi koje su pripremili studenti u okviru takmičenja prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u proteklom periodu, a učenicima je takođe podijeljen info materijal sa kontaktima na koje se nadležnim organima može prijaviti sumnja u postojanje koruptivnih radnji. 

Agencija u skladu sa zakonskim nadležnostima u kontinuitetu sprovodi obuke i predavanja za različite ciljne grupe u cilju podizanja nivoa javne svijesti o problemu korupcije. Takođe, organizovanje predavanja i seminara u cilju podizanja nivoa svijesti kod učenika o korupciji je obaveza Ministarstva prosvjete i Agencije predviđena Operatnivnim dokumentom za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika.


Ministarstvo prosvjete Crne Gore      Agencija za sprječavanje korupcije


Novosti