Agencija za sprječavanje korupcije

Održane radionice "Etika i sprječavanje sukoba interesa"

9. mart 2017.

U prethodna tri dana u Podgorici su održane radionice na temu ”Etika i sprječavanje sukoba interesa" za policijske službenike, tužioce, sudije i poslanike, a kojima su prisustvovali i službenici Agencije za sprječavanje korupcije. Radionice su organizovane u okviru Projekta Savjeta Evrope za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori.

Na radionicama su razmatrani nacrti Smjernica o etici i sprječavanju sukoba interesa za sudije,  tužioce, policijske službenike i poslanike koje su pripremili eksperti Savjeta Evrope. Učesnici, među kojima i predstavnici Agencije, su davali sugestije na Smjernice koje će, između ostalog, doprinijeti daljem unapređenju sprovođenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa, kao i unaprjeđenju sprovođenja etičkih kodeksa.

Nakon održanih radionica, eksperti Savjeta Evrope će izraditi konačnu verziju Smjernica o etici u sukobu interesa za navedene četiri ciljne grupe, čime se doprinosi i ispunjavanju preporuka koje je GRECO dao Crnoj Gori u okviru IV evaluacije, a koje se odnose na dalje unaprjeđenje etike i integriteta poslanika, sudija i tužilaca.

Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, čiji je jedan od korisnika i Agencija za sprječavanje korupcije, sprovodi Savjet Evrope u okviru Horizontalnog programa Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku.

Projekat Savjeta Evrope usmjeren je, između ostalog, i na jačanje institucionalnih kapaciteta za prevenciju korupcije, pa će kroz njega biti dodatno ojačani i kapaciteti Agencije za sprječavanje korupcije u sprovođenju ključnih nadležnosti u oblasti kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja, poštovanja propisa o prijavi imovine i sukobu interesa, zaštite zviždača i unapređenja etike i integriteta u javnom sektoru i sl.

Novosti