Agencija za sprječavanje korupcije

Održana obuka o borbi protiv korupcije i sprječavanju sukoba interesa

6. decembar 2017.

Načelnica Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa Maja Karas Bošković održala je predavanje na temu “Borba protiv korupcije i sprječavanju sukoba interesa u javnoj upravi” u okviru sprovođenja programa obuka koju Agencija sprovodi u saradnji sa Upravom za kadrove. Obuci je prisustvovalo dvadeset državnih službenika iz Agencije za sprječavanje korupcije, Ministarstva odbrane, Poreske uprave, Uprave carina, organa pravosuđa i drugih državnih organa.

Karas Bošković je učesnicima predstavila odredbe Zakona o sprječavanju korupcije i drugih zakona i propisa kojima se regulišu ograničenja i dužnosti javnih funkcionera i državnih službenika, procedure Agencije u vezi sa sprječavanjem sukoba interesa, kao i predviđene sankcije za nesavjesno obavljenje javnih funkcija. Navodeći konkretne primjere iz rada Agencije u prethodnom periodu, Karas Bošković je prezentovala i načine saradnje Agencije sa ostalim držnim organima i organima državne uprave u sprječavanju sukoba interesa, kao i posljedice nepostupanja po zakonskim odredbama.

U drugom dijelu izlaganja, diskutovalo se o načelima Etičkog kodeksa koja su javni funkcioneri i državni službenici dužni da primenjuju u vršenju svojih funkcija, kroz analizu različitih situacija iz svakodnevnog rada, a koje potencijalno nose rizik slabljenja integriteta zaposlenih i državnih organa u kojima rade, te kako razgraničiti privatni i javni interes.

Novosti