Agencija za sprječavanje korupcije

Ni centa za mito

Logo kampanje „Ni centa za mito“
24. oktobar 2012.

Agencija za sprječavanje korupcije nastavlja kampanju „Ni centa za mito“, koju je Uprava za antikorupcijsku inicijativu pokrenula  2012. godine. U okviru kampanje izrađeni su i distribuirani flajeri, lifleti, posteri, bilbordi, video i audio spotovi… Kampanja „Ni centa za mito“ proistekla je iz Tvining projekta IPA 2010 pod nazivom „Podrška implementaciji antikorupcijske Strategije i Akcionog plana“.

Video materijal

Korupcija nije u igri
Spot iz kampanje „Ni centa za mito“ v.2
Spot iz kampanje "Ni cent za mito" v.1

Novosti