Agencija za sprječavanje korupcije

Izvještaji o prihodima i imovini na datum 01.03.2017.

1. mart 2017.

Agenciji za sprječavanje korupcije su od 1. januara do 1. marta 2017. dostavljena 492 redovna godišnja Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, kao i 38 redovnih godišnjih Izvještaja o prihodima i imovini državnih službenika koji imaju obavezu podnošenja Izvještaja u skladu sa posebnim zakonom. Agencija podsjeća javne funkcionere da su, u skladu sa Zakonom, dužni da redovne izvještaje o prihodima i imovini dostave do 31. marta tekuće godine za prethodnu, u ovom slučaju - 2016-tu godinu.

Osim redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini, Agenciji za sprječavanje korupcije je do danas dostavljeno:

·         55 Izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku od 30 dana po prestanku funkcije;

·         94 Izvještaja o prihodima i imovini  u zakonskom roku od 30 dana po stupanju na funkciju;

·         8 Izvještaja o prihodima i imovini  na zahtjev Agencije;

·         28 Izvještaja o prihodima i imovini  u zakonskom roku od 30 dana u slučaju uvećanja imovine preko 5.000 eura;

·         55 godišnjih Izvještaja o prihodima i imovini  po prestanku funkcije.

Obrazac izvještaja se Agenciji šalje elektronskim putem posredstvom, internet stranice ovog organa www.antikorupcija.me/korisnicki-servisi. Nakon dostavljanja elektronske verzije  Izvještaja o prihodimi i imovini softver Agencije vrši početnu kontrolu popunjenog dokumenta koja podrazumijeva provjeru da li je podnosilac popunio sva obavezna polja i obavještava podnosioca o eventualnim nepotpunim podacima. Nakon uspješno obavljene početne kontrole, podnijeti izvještaj dobija bar kod, nakon čega ga podnosilac može odštampati. Odštampani i potpisan Izvještaj sa bar-kodom javni funkcioner dostavlja Agenciji poštom.

Zakonska obaveza dostavljanja Izvještaja o prihodima i imovini se smatra ispunjenom samo u slučaju kada se Izvještaj Agenciji podnese elektronskim putem, a verzija izvještaja sa dodijeljenim bar kodom odštampa, potpiše i proslijedi na adresu Agencije za sprječavanje korupcije, ul. Kralja Nikole 27/V. Obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni za informacioni sistem Agencije.

Nakon dostavljanja Izvještaja na navedeni način, Agencija počinje sa kontrolom, provjerom i obradom Izvještaja koju vrši novoosnovani Odsjek za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera i državnih službenika koji imaju propisanu obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini. Naime, Odsjek je osnovan početkom ove godine jer je prva godine rada Agencije pokazala potrebu za osnivanje novih odsjeka u cilju racionalizacije poslova i jačanja kapaciteta Agencije i daljeg unapređenja efikasnosti rada ovog organa u svim oblastima.

Nakon očitavanja bar koda i skeniranja pristiglih izvještaja, Odsjek za provjeru prihoda i imovine sprovodi administrativnu kontrolu istovjetnosti elektronske i potpisane verzije izvještaja. Ukoliko su obje verzije istovjetne podaci iz izvještaja se verifikuju i objavljuju u Registru prihoda i imovine javnih funkcionera, odnosno na internet stranici Agencije.

Sumarno je od 1. januara do 1. marta 2017. godine Agencija za sprječavanje korupcije primila i obradila 770 Izvještaja o prihodima i imovini i objavila ih na svojoj internet stranici,što će nakon obrade biti slučaj i sa novim Izvještajima koji svakodnevno pristižu Agenciji. 

Agencija za sprječavanje korupcije će izvršiti dubinsku provjeru podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera kroz upoređivanje podataka iz Izvještaja sa podacima iz baza podataka Uprave za nekretnine, Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave i Komisije za hartije za vrijednosti. Provjera se vrši u skladu sa Godišnjim planom provjere koji podrazumijeva kontrolu Izvještaja svih poslanika, ministara, sudija i tužilaca, dok se za ostale funkcionere provjera vrši metodom slučajnog uzorka.

Agencija će, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, pokrenuti upravne i prekršajne postupke protiv javnih funkcionera koji ne dostave Izvještaj o prihodima i imovini u zakonskim rokovima,  kao i protiv javnih funkcionera za koje se ispostavi da su dostavili netačne i nepotpune podatke, a u cilju dosljedne primjene Zakona, kao i unapređenja transparentnosti i jačanja, etike i odgovornosti u vršenju javne funkcije. 

Novosti