Agencija za sprječavanje korupcije

SAOPŠTENJE

16. januar 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije je, postupajući po službenoj dužnosti, a na osnovu prethodno sprovedenog postupka provjere podataka o javnom funkcioneru, pokrenula upravni postupak i donijela odluku da je Nenad Rubežić, direktor Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Pljevlja prekršio član 14. stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije.

Odluka Agencije je objavljena na linku.

Agencija ukazuje na to da su svi javni funkcioneri dužni da poštuju odredbe Zakona koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javne funkcije, te da ne mogu zaključivati ugovorne odnose sa pravnim licima ukoliko ta pravna lica imaju poslovnu saradnju sa orgima u kojima obavljaju javnu funkciju, osim ako je vrijednost tih ugovora manja od 1.000 €.

Novosti