Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

29. novembar 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije je 28. novembra 2019. godine donijela odluku kojom je utvrdila da je Miodrag Vlahović, ambasador Crne Gore pri Svetoj Stolici i Suverenom Malteškom redu, kao javni funkcioner prekršio odredbe Zakona o sprječavanju korupcije na način što u zakonom propisanom roku nije Agenciji dostavio redovni godišnji Izvještaj o prihodima i imovini za 2018. godinu. U skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, predmetna odluka će biti dostavljena Ministarstvu vanjskih poslova kao organu u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju.

Agencija podsjeća da je i ranije, 7. maja 2018. godine donijela odluku kojom je utvrdila da je g. Vlahović kao javni funkcioner prekršio Zakon o sprječavanju korupcije na način što Agenciji nije dostavio Izvještaj o prihodima i imovini u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu navedenu ambasadorsku funkciju. Dakle, imenovani javni funkcioner, od dana imenovanja na javnu funkciju ambasadora Crne Gore pri Svetoj Stolici i Suverenom Malteškom redu, nije dostavio ovom organu niti jedan zakonom propisani obrazac izvještaja o prihodima i imovini.

Nakon te prošlogodišnje odluke, ASK je u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije o tome upoznala Ministarstvo vanjskih poslova kao organ u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju, radi pokretanja odgovarajućeg postupka iz nadležnosti tog organa. S tim u vezi, Ministarstvo je obavijestilo ASK da je prema imenovanom funkcioneru sprovelo disciplinski postupak u kojem je utvrdilo da je imenovani odgovoran zato što je prekršio odredbe Zakona o sprječavanju korupcije na način što Agenciji nije dostavio Izvještaj o prihodima i imovini u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju, čime je počinio težu povredu službene dužnosti iz člana 95 stav 1 tačka 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Tom prilikom, Ministarstvo je obavijestilo ASK da je, iz navedenog razloga, u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima imenovanom funkcioneru izreklo disciplinsku mjeru – novčanu kaznu u iznosu od 20% mjesečne zarade isplaćene za mjesec u kojem je počinjena povreda službene dužnosti, u trajanju od tri mjeseca.

Novosti