Agencija za sprječavanje korupcije

Informacija o dostavljenim izvještajima o prihodima i imovini

Izvještaji su objavljeni na internet stranici ASK
26. jul 2019.

Agenciji za sprječavanje korupcije je od početka godine do 24. jula 2019, prema podacima iz elektronske baze podataka ovog organa, podnijeto 7.213 Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera i državnih službenika, od čega 5.667 izvještaja javnih funkcionera i 1.546 izvještaja državnih službenika.

Tabela 1

Tabela 1

Agencija je od 1. januara do 24. jula 2019. godine, nadležnim sudovima za prekršaje podnijela:

  • 179 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv javnih funkcionera i državnih službenika, zbog nedostavljanja Agenciji redovnih godišnjih Izvještaja o prihodima i imovini u zakonom propisanom roku do 31. marta 2019. godine;
  • 34 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv javnih funkcionera i državnih službenika, zbog nedostavljanja Izvještaja o prihodima i imovini po stupanju na javnu funkciju i po prestanku javne funkcije;
  • 7 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv javnih funkcionera, zbog dostavljanja Agenciji nepotpunih i netačnih podataka u Izvještaju o prihodima i imovini;

U toku 2019. godine je, u odnosu na prethodnu godinu, došlo do smanjenja broja pokrenutih prekršajnih postupaka zbog kršenja zakonske obaveze dostavljanja Agenciji redovnog godišnjeg Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera u zakonom propisanom roku.

Navedeni podatak, kao i činjenica da je u 2019. godini broj dostavljenih izvještaja porastao na 7.213 (sa 6.510 u 2018.), potvrđuju rezultate aktivnovnosti koje je preduzela Agencija na podizanju svijesti zakonskih obveznika, kontinuiranim edukacijama u oblasti izvještavanja o prihodima i imovini javnih funkcionera.

Tabela 2

Tabela 2

Svi izvještaji koji se dostavljaju Agenciji se u kontinuitetu administrativno-tehnički provjeravaju, nakon čega se objavljuju na internet stranici Agencije.

U II kvartalu 2019. godine je započeta druga faza provjere – provjera tačnosti i potpunosti podataka iz pristiglih izvještaja, koja se vrši u skladu sa Godišnjim planom provjere, a koji se po strukturi zasniva na prošlogodišnjem Revidiranom godišnjem planu donijetom u skladu sa preporukama eksperata Savjeta Evrope. Planom je predviđeno da se izvrši provjera tačnosti i potpunosti podataka iz ukupno 839 izvještaja o prihodima i imovini.

Tabela3

Tabela 3

U postupku provjere se trenutno nalazi 210 izvještaja, što je dvostruko više u odnosu na isti period prošle godine. Osim toga, dodatnih 52 izvještaja je u postupku provjere po službenoj dužnosti (po prijavi fizičkih i pravnih lica, anonimnih lica, medijskih natpisa itd).

Agencija podsjeća da je kroz svoj informacioni sistem uspostavila pristup bazama podataka nekoliko državnih institucija u realnom vremenu, čime je dodatno unaprijeđena efikasnost kontrola Izvještaja o prihodima i imovini, kao da se odabir imovinskih kartona koji se kontrolišu vrši metodom slučajnog uzorka, softverskim putem bez učešća zaposlenih u Agenciji. O eventualno utvrđenim neprvilnostima u toku postupka kontrole podataka iz izvještaja o prihodima i imovini, Agencija će blagovremeno informisati javnost.

Novosti