Agencija za sprječavanje korupcije

Informacija o dostavljenim izvještajima o prihodima i imovini

Svi predati Izvještaji su objavljeni na internet stranici ASK
27. jun 2019.

Agenciji za sprječavanje korupcije je od početka godine do 24. juna 2019, prema podacima iz elektronske baze podataka ovog organa, podnijeto 7.028 Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera i državnih službenika. U istom periodu prethodne godine je bilo 6.510 predatih Izvještaja.

Grafikon 1: Broj predatih izvještaja

Agencija je podnijela 179 zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka pred nadležnim sudovima, zbog nepredavanja Redovnog godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini za 2018. godinu u zakonskom roku do 31. marta 2019, i to protiv: 36 javnih funkcionera na državnom nivou, 141 javnog funkcionera na lokalnom nivou i dva državna službenika koji imaju obavezu predavanja Izvještaja o prihodima i imovini propisanu posebnim zakonima. S tim u vezi, broj kršenja zakona usljed nedostavljanja Redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini je smanjen u odnosu na prethodne dvije godine.

Grafikon 2: Broj predatih zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka

U skladu sa zakonom, Agencija vrši provjeru predatih Izvještaja o prihodima i imovini, prema godišnjem planu provjera za određeni broj i kategoriju javnih funkcionera.

U prvoj fazi provjere, tzv. administrativno - tehničkoj provjeri predatih Izvještaja o prihodima i imovini, svi predati Izvještaji su prošli tehničku i administrativnu verifikaciju, i objavljeni su na internet stranici Agencije (7.028 Izvještaja javnih funkcionera i državnih službenika).

U toku je druga faza provjere, tzv. provjera tačnosti i potpunosti podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini zakonskih obveznika, koja se vrši upoređivanjem sa podacima iz evidencija drugih državnih organa i pravnih lica koji raspolažu tim podacima. S tim u vezi, trenutno su toku postupci provjere 203 Izvještaja, koji su u 169 slučajeva pokrenuti metodom slučajnog odabira u okviru postojećih kategorija javnih funkcionera, a u 34 slučaja su pokrenuti po drugim osnovima, na zahtjev fizičkih i pravnih lica, na osnovu medijskih natpisa itd.

Do kraja tekuće godine je planirana provjera ukupno 839 Izvještaja, u skladu sa Godišnjim planom provjere javnih funkcionera i državnih službenika za 2019, koji je, kao i prethodne godine, sačinjen uz uvažavanje preporuka eksperata Savjeta Evrope koje su date u cilju daljeg unapređenja postupka provjere podataka iz izvještaja javnih funkcionera.

U drugoj polovini godine, Agencija će izvršiti i dodatnu provjeru, kao treću fazu kontrole predatih Izvještaja o prihodima i imovini. Dodatnom provjerom će biti obuhvaćeno 20 javnih funkcionera, sa navišim nivoom osjetljivosti na korupciju oblasti rada i javne funkcije koju javnu funkcioner pokriva.

Agencija podsjeća da je kroz svoj informacioni sistem uspostavila pristup bazama podataka nekoliko državnih institucija u realnom vremenu, čime je dodatno unaprijeđena efikasnost kontrola Izvještaja o prihodima i imovini. O eventualno utvrđenim neprvilnostima u toku postupka kontrole podataka iz izvještaja o prihodima i imovini, Agencija će uredno informisati javnost.

Novosti