Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci o postupcima koje je pokrenula Agencija za I kvartal 2019. godine

14. maj 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu nad primjenom odredbi Zakona o sprječavanju korupcije, kao i Zakona o finansiranju političkih subjekata i Zakona o lobiranju.

Postupajući po službenoj dužnosti i po inicijativama trećh lica za utvrđivanje kršenja zakonskih odredbi u oblastima sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, Agencija je u periodu od 1. januara do 31. marta 2019, nakon sprovedenih upravnih postupaka donijela 17 Odluka, od kojih je u 10 utvrđeno postojanje kršenja zakona.

Po zahtjevima javnih funkcionera i organa vlasti, Agencija je u navedenom periodu, dala i 39 Mišljenja o sukobu interesa i ograničenjima u vršenju javnih funkcija, koja su obavezujuća za javne funkcionere. Procenat poštovanja datih Mišljenja je 100% i nema pokrenutih upravnih postupaka na osnovu datih Mišljenja Agencije.

Na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije je od 1.1.2019. do 31.3.2019. podnešeno 17 ostavki javnih funkcionera. Detaljniji podaci o ostavkama se nalaze u Tabeli 1: Ostavke javnih funkcionera na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije.

Na osnovu Odluka Agencije su organi vlasti izrekli 6 razrješenja i disciplinskih mjera. Detaljniji podaci su u Tabela 2 - Razrješenja suspendovanja, disciplinske mjere.

U prvom kvartalu 2019. godine, Agencija je nakon sprovedenih upravnih postupaka donijela i 18 odluka u oblasti provjere prihoda i imovine javnih funkcionera, i donijela 10 odluka o kršenju zakona u ovoj oblasti.

Zbog sumnje u postojanje kršenja odredbi zakona, od 1. januara do 31. marta 2019, Agencija je podnijela nadležnim sudovima 43 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka i izdala 6 prekršajnih naloga.

Ukupan iznos sudski izrečanih novčanih sankcija je 12.980€, a na osnovu izrečenih prekršajnih naloga je naplaćeno 13.667€.

Detaljni podaci o prekršajnim postupcima su u Tabeli 3: Prekršajni postupci.