Agencija za sprječavanje korupcije

Od danas je u primjeni novi obrazac Izvještaja o prihodima i imovini

Obrazac se može preuzeti u sekciji “Korisnički servisi”
28. decembar 2018.

Izvještavanje o prihodima i imovini javnih funkcionera, od danas se obavlja preko novog Obrasca verzije 4.0, koja se može preuzeti u sekciji “Korisnički servisi/Preuzimanje obrazaca” na internet stranici Agencije za sprječavanje korupcije.

Podsjećamo da su zakonski obveznici dužni da popunjene obrasce Izvještaja o prihodima i imovini dostave Agenciji u elektronskoj formi, posredstvom opcije u rubrici “Korisnički servisi/Slanje obrazaca”. Nakon što informacioni sistem Agencije korisniku vrati obrazac sa bar kodom, korisnik je dužan da taj obrazac odštampa, potpiše i dostavi Agenciji.

Od danas ne postoji mogućnost elektronskog dostavljanja i dodjele bar koda Izvještajima o prihodima i imovini koji su popunjeni na staroj verziji Obrasca (verzija 3.3), pa iz navedenog razloga tako popunjeni i dostavljeni Izvještaji  neće biti prihvaćeni u informacionom sistemu Agencije.


Novosti