Agencija za sprječavanje korupcije

Održana prva runda pregovora o zaključivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere izvjestaja o imovini

5. oktobar 2018.

Prva runda pregovora o zaključivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere Izvještaja o imovini održana je 3. i 4. oktobra u Beču, na Internacionalnoj antikorupcijskoj akademiji, u organizaciji Regionalne antikorupcijske inicijative iz Sarajeva i pod pokroviteljstvom Austrijske agencije za razvoj.

Delegaciju Crne Gore predvodio je generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde Nikola B. Šaranović, a njeni članovi su: Tatjana Raspopović, generalna direktorica Direkorata za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, Savo Milašinović, pomoćnik direktora Agencije za sprječavanje korupcije za  Sektor za sprečavanje sukoba interesa i kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja i Dragana Šuković, načelnica Odsjeka za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera i državnih službenika koji imaju propisanu obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini u Agenciji za sprječavanje korupcije.

Na pregovorima su učestvovale delegacije zemalja članica Regionalne antikorupcijske inicijative, pod čijim okriljem je nastao Nacrt međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu razmjene podataka o imovini, kao i posmatrači iz drugih država i organizacija.

Pregovori u Beču vođeni su o načinu razmjene podataka na međunarodnom nivou u svrhu administrativnih provjera izvještaja o imovini, o određivanju kontakt tačaka za prijem i slanje zahtjeva za dostavljanje podataka, i drugim pitanjima od značaja za prevenciju i suzbijanje korupcije na regionalnom nivou.

Delegacija Crne Gore izrazila je podršku inicijativi za zaključivanje ovog međunarodnog instrumenta, istakavši da bi on doprinio efikasnijem sistemu prevencije korupcije, posebno u dijelu pribavljanja svih neophodnih podataka za utvrđivanje mogućeg sukoba interesa, kao i netačno ili nepotpuno prijavljenih podataka u izvještajima o prihodima i imovini javnih funkcionera.

Takođe, naglašeno je  da je Agencija za sprječavanje korupcije informatički pripremljena za sprovođenje navedenog sporazuma, imajući u vidu da su izvještaji o prihodima i imovini javnih funkcionera javni i dostupni na internet stranici Agencije, kao i da je Agencija direktno uvezana, u realnom vremenu, sa bazama podataka drugih institucija prilikom sprovođenja kontrole potpunosti i tačnosti podataka iz izvještaja.

Na Samitu Zapadno-balkanske šestorke (WB6), održanom u julu 2017. godine u Trstu, šefovi vlada i država učesnica na Samitu izrazili su podršku Zajedničkoj deklaraciji protiv korupcije, utvrđenoj na sastanku rukovodilaca antikorupcijskih tijela održanom istog dana Samita, koja između ostalog predviđa usvajanje navedenog međunarodnog sporazuma.

Ministarstvo pravde                                                                              Agencija za sprječavanje korupcije

Novosti