Agencija za sprječavanje korupcije

Delegacija Agencije za sprječavanje korupcije u posjeti Agenciji za borbu protiv korupcije Srbije

Predstavnici Savjeta i menadžmenta Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore u Beogradu razmijenili iskustva sa kolegama iz Agencije za borbu protiv korupcije Srbije u najvažnijim oblastima iz nadležnosti ove dvije institucije.
23. jun 2016.

Delegacija Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore  u dvodnevnoj je posjeti Agenciji za borbu protiv korupcije Srbije. Ova posjeta ima za cilj da se predstavnici crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije upoznaju sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije Srbije, njenim iskustvima u primjeni Zakona, praksi u saradnji između Odbora Agencije i direktora, kao i o posebnim temama vezanim za iste ili slične nadležnosti dvije institucije.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije razgovarali su juče sa direktorkom Agencije za borbu protiv korupcije Srbije , Tatjanom Babić, zamjenikom direktora, Vladanom Joksimovićem, članovima Odbora Agencije, kao i zaposlenima u stručnoj službi a razgovori su nastavljeni i danas.

U toku prvog dana posjete, nakon sastanaka sa direktorkom i članovima Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Srbije, uslijedili su tematski razgovori sa službenicima te Agencije o kontroli finansiranja političkih aktivnosti, međunarodnoj saradnji, saradnji sa medijima, naučnim ustanovama i organizacijama civilnog društva.

Drugi dan posvećen je upoznavanju sa vođenjem registara i posebnih evidencija, kontrolom imovine i prihoda funkcionera, te postupanju po predstavkama i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Agenciji za borbu protiv korupcije Srbije. Studijski boravak završen je upoznavajem sa nadležnostima Kancelarije Odbora Agencije.

Posjeta Beogradu bila je prilika da predstavnici crnogorske Agencije za sprječavaje korupcije upoznaju kolege iz Srbije sa organizacionom strukturom, nadležnostima i iskustvima u njenom radu.

Članovi delegacije iz Crne Gore su: direktor Agencije Sreten Radonjić, pomoćnik direktora za sprječavanje sukoba interesa i kontrolu finansiranja političkih subjekata Savo Milašinović, predsjednica Savjeta Agencije Goranka Vučinić, član Savjeta Radule Žurić i sekretar Savjeta Aleksandra Vojinović.


Novosti