Agencija za sprječavanje korupcije

Pokrenuti prekršajni postupci protiv 89 funkcionera na državnom nivou

9. maj 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije je, nakon što je 31. marta istekao zakonski rok za predaju redovnog godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini, podnijela je 89 zahtijeva  za pokretanje prekršajnih postupaka protiv funkcionera na državnom nivou koji nijesu ispunili svoju zakonsku obavezu.

Paralelno sa pokrenutim prekršajnim postupcima, koji se vode pred nadležnim sudovima, u Agenciji su pokrenuti i upravni postupci protiv javnih funkcionera koji nijesu ispunili obavezu po istom osnovu. Agencija će, nakon sprovođenja upravnih postupka, te utvrđivanja činjenica i okolnosti, donijeti odluke o tome da li su funkcioneri prekršili Zakon o sprječavanju korupcije, i obavijestiti organe vlasti u kojima vrše javnu funkciju  radi daljeg postupanja i sankcionisanja.

Agencija će u narednom periodu nastaviti sa podnošenjem zahtijeva za pokretanjem prekršajnih postupaka i protiv funkcionera na lokalnom nivu.

Najažurniji u prijavljivanju prihoda i imovine, kao i prethodnih godina bili su sudije, tužioci, poslanici i ministri, dok su najneažurniji bili funkcioneri na lokalnom nivou.

Novosti