Agencija za sprječavanje korupcije

Počelo elektronsko izvještavanje

2. mart 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije obavještava obveznike izvještavanja o prihodima i imovini javnih funkcionera da je, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, od danas izvještaje potrebno podnositi elektronskim putem posredstvom web sajta Agencije. 

Preuzimanje i podnošenje obrazaca se vrši posredstvom linka: http://www.antikorupcija.me/me/korisnicki-servisi

Detaljna uputstva za popunjavanje i podnošenje obrazaca su na linku: http://www.antikorupcija.me/me/biblioteka/

Izvještaji se prvo dostavljaju elektronski, a nakon toga i u štampanoj formi, a procedura je detaljno opisana u uputstvima.

Takođe, Agencija je otvorila i novi broj za prijavu korupcije 020 44 77 44 kao i email: prijavikorupciju@antikorupcija.me 

Novosti