ASK

Aktuelnosti

Laković je učesnicima panela prezentovala zakonski okvir kojim je regulisana oblast antikorupcijske procjene propisa u Crnoj Gori, i prezentovala primjere dobre prakse iz iskustva Agencije u oblasti analize propisa, odnosno detektovanja korupcijskih rizika u pozitivnim zakonskim tekstovima i nacrtima zakona, te davanja mišljenja Agencije na ove akte.
27.10.2017.
Predstavnici Agencije su odgovorili na sva pitanja koizvjestilaca, koji su pokazali naročito interesovanje za aktivnosti Agencije u oblasti mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i za eventualne potrebe Agencije u pogledu dodatnih ovlašćenja, materijalnih i kadrovskih resursa u cilju daljeg unapređenja efikasnosti rada.
3.10.2017.
Predstavnici Agencije su odgovarali na sva pitanja polazanika obuke o nadležnostima Agencije za sprječavanje korupcije, te pravima i dužnostima obveznika Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o lobiranju i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
15.09.2017.
Predstavnici Agencije su održali predavanje o zakonskom okviru kojim je regulisana oblast sprječavanje sukoba interesa u Crnoj Gori, kao i o dosadašnjoj praksi i rezultatima Agencije na predmetima utvrđivanja i otklanjanja sukoba interesa.
8.09.2017.
17.03.2017.
9.03.2017.
1.03.2017.
1.03.2017.
27.02.2017.
24.02.2017.
Ukupno: 35
Aktuelnosti
Pretraga