Aktuelnosti

Predstavnici Agencije su odgovarali na sva pitanja polazanika obuke o nadležnostima Agencije za sprječavanje korupcije, te pravima i dužnostima obveznika Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o lobiranju i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
15.09.2017.
21.07.2017.
17.03.2017.
9.03.2017.
1.03.2017.
1.03.2017.
27.02.2017.
24.02.2017.
31.01.2017.
Saopštenje za medije povodom Izvještaja Transparency International-a o Indeksu percepcije korupcije za 2016. godinu
25.01.2017.
Aktuelnosti
Pretraga