Agencija za sprječavanje korupcije

15. sjednica Savjeta Agencije

Datum i vrijeme:
29. januar 2016. 12:00
Mjesto:
Agencije za sprječavanje korupcije, Rimski Trg br. 46, Podgorica

Dnevni red

1. Predlog podzakonskih akata iz oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, koje je predložio Direktor Agencije:
  - Uputstvo o obrascu izvještaja o porijeku, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor poslanika i odbornika;

  - Uputstvo o obarscu izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor Predsjednika Crne Gore;

  - Uputstvo o sadržini izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica plotičkim subjektima u toku izborne kampanje;

  - Uputsvo o načinu i postupku prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje;

  - Pravilnik o načinu vršenja kontrole političkih subjektata i kontrole i nadzora tokom izborne kampanje;

  - Pravila o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim subjektima

2. Tekuća pitanja

Najava sjednica

Izmjenjeno: 8. septembar 2016.