Agencija za sprječavanje korupcije

12. sjednica Savjeta Agencije

Datum i vrijeme:
17. decembar 2015. 12:00
Mjesto:
Plavi salon

Dnevni red

 1. Razmatranje akata koje je Savjetu dostavio Direktor Agencije:
  -Uputstvo o obrascu izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor predsjednika Crne Gore;
  -Uputstvo o obrascu izvještaja o porijeklu, visini i stukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor poslanika i odbornika;
  -Uputstvo o sadržini izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica političkim subjektima u toku izborne kampanje;
  -Uputstvo o načinu i postupku prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje;
  -Pravila o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim subjektima;
  -Pravilnik o načinu vršenja kontrole političkih subjekata i kontrole i nadzora tokom izborne kampanje.
 2. Predlog pravila o provjeri podataka iz izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije za sprječavanje korupcije, broj 00-64/15-69, koji je dostavila Radna grupa Savjeta;
 3. Zahtjev Instituta alternativa za pristup informacijama, broj 00-64/15-68;
 4. Tekuća pitanja.

Najava sjednica

Izmjenjeno: 8. septembar 2016.