Agencija za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije održao 36. sjednicu

Savjet ASK je razmatrao Plan rada Savjeta ASK za 2017. godinu
29. decembar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na sjednici je konstatovano da je Savjet, od početka rada Agencije, realizovao zakonske nadležnosti koje se odnose na usvajanje podzakonskih i drugih akta, kao i aktivnosti na stvaranju organizacionih i tehničkih preduslova za početak rada Agencije, te jačanja povjerenja javnosti u njen rad.

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, u narednom periodu, Savjet će donositi inicijative za unapređenje rada Agencije za sprječavanje korupcije.

Posebna pažnja u narednoj godini biće posvećena unapređenju institucionalnog i normativnog antikorupcijskog okvira, kao i edukaciji oragana vlasti u odnosu na obaveze predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije, Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakonom o lobiranju.

Aktivnosti Savjeta biće usmjerene i na uspostavljanje saradnje sa međunarodnim, regionalnim i domaćim institucijama, u cilju razmjene iskustava i moguće saradnje na operativnom nivou.

S tim u vezi, početkom naredne godine formiraće radno tijelo sa zadatkom da sačini okvirnu Analizu ukupnog normativnog i institucionalnog antikorupcijskog okvira kao jedan od najznačajnijih strateških ciljeva svog rada u narednom periodu.

Novosti