Agencija za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije održao 13. sjednicu

Jednoglasno usvojena Pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta
Trinesta sjednica Savjeta
25. decembar 2015.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na početku današnje sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, predsjednica Savjeta je izrazila zadovoljstvo što je Sreten Radonjić direktor Agencije, u skladu sa dogovorom sa prethodne sjednice, inicirao razmatranje Predloga pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta i upoznavanje članova Savjeta sa uputstvom za popunjavanje obrasca Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, i Akcionim planom o realizaciji zakonskih obaveza u vezi sa početkom rada Agencije za sprječavanje korupcije. Ona je ocijenila da su predloženi akti razvojni, sveobuhvatni i jasni, kao i da su zaposleni iz Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, koji su bili angažovani na izradi akata, dokazali da imaju kapacitete da posao iz nadležnosti Agencije obavljaju stručno, profesionalno i na najvišem nivou. Takođe, konstatovala je da se usvajanjem, tj. davanjem podrške predloženim aktima, doprinosi stvaranju pravnih pretpostavki i stvaranju drugih uslova za početak rada Agencije u punom kapacitetu.

Na predlog Sretena Radonjića direktora Agencije, Savjet je jednoglasno (ukupno je glasalo pet članova Savjeta – Goranka Vučinić predsjednica Savjeta, Vanja Ćalović članica Savjeta i Ristan Stijepović, Radule Žurić, i Bojan Obrenović - članovi Savjeta), usvojio Pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta.

Na osnovu člana 7 stav 5 Statuta Agencije za sprječavanje korupcije, na predlog Sretena Radonjića direktora Agencije, Savjet je jednoglasno (ukupno je glasalo pet članova Savjeta – Goranka Vučinić predsjednica Savjeta, Vanja Ćalović članica Savjeta i Ristan Stijepović, Radule Žurić, i Bojan Obrenović - članovi Savjeta) utvrdio memorandum Agencije.

U okviru tačke dnevnog reda „Tekuća pitanja“, članovi Savjeta upoznali su se sa uputstvom za popunjavanje obrasca Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, koji će biti objavljeni na sajtu Agencije, shodno članu 24 stav 5 Zakona o sprječavanju korupcije, kao i Akcionim planom o realizaciji zakonskih obaveza u vezi sa početkom rada Agencije za sprječavanje korupcije.