Agencija za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije održao 10. sjednicu

Donijet Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za sprječavanje korupcije
3. decembar 2015.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na danas održanoj sjednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, na predlog Sretena Radonjića, direktora Agencije, nakon višečasovne konstruktivne rasprave, i jednog broja izmjena predloženog akta, većinom glasova je (ukupno je glasalo pet članova Savjeta, četiri za - Goranka Vučinić, predsjednica Savjeta, Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta, i jedan protiv – Vanja Ćalović, članica Savjeta) donijet Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za sprječavanje korupcije.

Shodno članu 7 stav 5 Statuta Agencije za sprječavanje korupcije, Savjet Agencije je, na predlog Direktora Agencije, većinom glasova  (ukupno je glasalo pet članova Savjeta, tri za - Goranka Vučinić, predsjednica Savjeta, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta, i dva protiv – Vanja Ćalović i Ristan Stijepović, članovi Savjeta)utvrdio vizuelni izgled, oblik i sadržinu loga Agencije.

U okviru tačke dnevnog reda: „Tekuća pitanja“, Savjet je obrazovao Radnu grupu za izradu pravila o provjeri podataka iz izvještaja o imovini i prihodima direktora Agencije za sprječavanje korupcije, u sastavu - Ristan Stijepović i Radule Žurić, članovi Savjeta, Maja Karas Bošković, iz Komisije za sprječavanje sukoba interesa, i Aleksandra Vojinović, iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu.

Članovi Savjeta su načelno dogovorili da se do 1. januara 2016. godine, povodom aktivnosti Savjeta saglasno obavezama iz Zakona o sprječavanju korupcije, sjednice Savjeta održavaju jednom sedmično.