Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za javnost predsjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, povodom 9. decembra, međunarodnog dana borbe protiv korupcije

9. decembar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Agencija za sprječavanje korupcije, kao jedinstveno antikorupcijsko tijelo u sprječavanju korupcije počela je sa radom 1. januara 2016. godine. Prve ocjene međunarodnih institucija  o radu Agencije sadržane su u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2016. godinu. Zadovoljstvo postignutim rezultatima je evidentno, s obzirom da je prethodni period prvenstveno posvećen, pored implementacije antikorupcijskih zakona, unaprjeđenju kapaciteta zaposlenih, kroz edukaciju sa domaćim i međunarodnim ekspertima  i uspostavljanju naprednog softverskog sistema za rad Agencije.

Agencija u narednom periodu mora napraviti iskorak i primijeniti sve zakonske mehanizme, kako bi nivo percepcije o korupciji u Crnoj Gori bio niži, a građani osjetili rezultate rada Agencije u svakodnevnom životu. Prevencija korupcije, mora dati rezultate i konkretno doprinijeti u borbi protiv korupcije na najvišem nivou.  Realno je očekivanje od Agencije da u saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom, pokrene pitanja neosnovanog sticanja imovine od strane jednog broja javnih funkcionera, za vrijeme vršenja funkcije, kao i u periodu od dvije godine po prestanku funkcije. Savjet Agencije je aktuelizovao ovo pitanje, kroz zaključak Savjeta kojim je obavezao direktora Agencije da u kratkom roku uspostavi neposrednu saradnju sa Vrhovnim državnim tužilaštvom.

Stremljenjem ka proaktivnom radu Agencija će opravdati svoje postojanje i zadovoljiti interese građana Crne Gore. Savjet ASK će preduzeti sve zakonske mjere i radnje, u okviru datih ovlašćenja, radi podizanja na najvišem nivou odgovornosti svih zaposlenih u Agenciji, a u cilju sprovođenja najefikasnijih mjera u prevenciji korupcije. 

Novosti