Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 61. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

30. januar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici, Savjet Agencije je, u skladu sa zakonskim nadležnostima, razmatrao i usvojio Plan rada Agencije za sprječavanje korucpije za 2018. godinu.

Plan sadrži 14 strateških ciljeva, a prilikom njegove izrade uzete su u obzir preporuke iz Evropske komisije, Savjeta ASK, a posebno u dijelu organizovanja specijalizovanih obuka zaposlenih u dijelu zaštite zviždača, planova integriteta, lobiranja i finansiranja političkih partija, kao i jačanja transparentnosti i unapređenja promovisanja rezultata rada Agencije.

Savjet će redovno pratiti realizaciju Plana, kroz razmatranje izvještaja o radu Agencije, kao i kroz održavanje tematskih sjednica, u skladu sa nadležnostima Agencije.

U skladu sa praksom kontunuiranog praćenja izbornih aktivnosti, Savjet je razmatrao i Informaciju o postupanju Agencije u toku izborne kampanje za izbor odbornika u skupštinama opština Ulcinj i Berane.

Zaključeno je da se aktivnosti sprovode u skladu sa Planom kontrole i nadzora nijesu konstatovane zloupoterbe državnih resursa u izborne svrhe.

Do sada je prošlo sedam izvještajnih perioda, a od ukupno 35 obveznika izvršena je kontrola pet budžetskih potrošačkih jedinica na teritoriji opštine Ulcinj i Berane.

Objavljeno 14 analitičkih kartica u kojima je iskazana potrošnja u iznosu od 1.914.561,15 EUR, dok je u toku izborne kampanje isplaćena 51 jednokratna pomoć u ukupnom iznosu od 5.260 EUR.

Od početka izborne kampanje, izvršeno je 54 ugovora/rješenja o zapošljavanju, a kada se uzme u obzir produženje ranije zaključenih ugovora, ukupan broj novozaposlenih lica je četiri.

Kada su u pitanju politički subjekti, ukupno je predato 19 izbornih lista, dok je 14 političkih subjekta otvorilo 15 posebnih žiro računa i odredilo odgovorna lica za 16 izbornih lista.

Za protekla tri perioda, podnijeto je ukpuno je 14 izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica - Demokrate su imale priloge i to 935€ od strane 16 fizičkih lica. Politički subjekat Bošnjačka stranka nije predao Izvještaj o prilozima fizičkih i pravnih lica.

Tri grupe građana, Nezavisna lista građana »Riječ - Velimir Bato Đurišić«, Grupa birača »Glas naroda za Berane« i Grupa birača »Napredno Berane - Zorka Brakočević«, nijesu obavijestile Agenciju o otvaranju posebnih žiro računa i određivanju odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava i podnošenje izvještaja. 

Novosti