Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 50. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

28. jul 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici je, u skladu sa Poslovnikom o radu Savjeta ASK, za predsjednicu Savjeta Agencije ponovo izabrana Gornaka Vučinić, koja će tu funkciju obavljati u narednih godinu dana.

Savjet je podržao i Izvještaj o izvršenju Budžeta ASK za period januar – jun 2017. godine. Plan budžeta Agencije za šest mjeseci iznosi 833.300,82 €, od čega je u izvještajnom periodu utrošeno 573.473,97 € ili 68,82%. Savjet je ocijenio da se budžetska sredstva koriste racionalno i planiranom dinamikom.

Novosti