Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 49. Sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

18. jul 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je, na danas održanoj sjednici, podržao Izvještaj o radu ASK za drugi kvartal 2017. godine. Savjet je konstatovao da su u izvještajnom periodu postignuti mjerljivi rezultati i da se aktivnosti sprovode u skladu sa Planom rada ASK za 2017. godinu.

Na osnovu godišnjeg  Plana rada Agencije za 2017. godinu i realizacije utvrđenih aktivnosti, Agencija je ostvarila konkretne i mjerljive  rezultate po svim strateški definisanim ciljevima. Realizacija aktivnosti u potpunosti prati dinamiku utvrđenih ciljeva i indikatora uspjeha, zakonske rokove, kao i strateški definisane prioritete Agencije za 2017.

Kada su u pitanju neki od konkretnih rezultata rada, u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera, nakon donijetih Odluka i datih Mišljenja, od početka godine 16 javnih funkcionera podnijelo je ostavke na javne funkcije. U fazi potpune provjere podataka iz izvještaja o prihodima i imovini trenutno je 210 javnih funkcionera i državnih službenika. Broj organa koji su dostavili izvještaj o sprovođenju plana integriteta u drugom kvartalu je 582, a od početka godine 665. Data je 271 preporuka za unapređenje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

U izvještajnom periodu pokrenuto je 11 ex-officio slučajeva zbog sumnji u postojanje ugrožavanja javnog interesa. Okončano je 5 slučajeva u kojima je utvrđeno da postoji ugrožavanje javnog interesa i u tom smislu, ASK je dala ukupno 21 preporuku za unapređenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika u postupcima zapošljavanja.

Podnijet je ukupno 261 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, i to 252 zahtjeva zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije i 9 zahtjeva zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Ukupno je izrečeno 106sankcija, od čega 33  opomene i 73 novčane kazne u ukupnom iznosu od 29.345 eura.

Osim toga, podnijeto je i 10 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog nedostavljanja izvještaja o sprovođenju plana integriteta, a izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 2340 eura.

U drugom kvartalu nastavljene su aktivnosti na jačanju kadrovskih kapaciteta popunjavanjem preostalih slobodnih radnih mjesta, ali i kontinuiranim obukama kadra u saradnji sa stranim i domaćim partnerima.

Novosti