Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 49. Sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

49. sjednica Savjeta ASK
18. jul 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je, na danas održanoj sjednici, podržao Izvještaj o radu ASK za drugi kvartal 2017. godine. Savjet je konstatovao da su u izvještajnom periodu postignuti mjerljivi rezultati i da se aktivnosti sprovode u skladu sa Planom rada ASK za 2017. godinu.

Na osnovu godišnjeg  Plana rada Agencije za 2017. godinu i realizacije utvrđenih aktivnosti, Agencija je ostvarila konkretne i mjerljive  rezultate po svim strateški definisanim ciljevima. Realizacija aktivnosti u potpunosti prati dinamiku utvrđenih ciljeva i indikatora uspjeha, zakonske rokove, kao i strateški definisane prioritete Agencije za 2017.

Kada su u pitanju neki od konkretnih rezultata rada, u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera, nakon donijetih Odluka i datih Mišljenja, od početka godine 16 javnih funkcionera podnijelo je ostavke na javne funkcije. U fazi potpune provjere podataka iz izvještaja o prihodima i imovini trenutno je 210 javnih funkcionera i državnih službenika. Broj organa koji su dostavili izvještaj o sprovođenju plana integriteta u drugom kvartalu je 582, a od početka godine 665. Data je 271 preporuka za unapređenje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

U izvještajnom periodu pokrenuto je 11 ex-officio slučajeva zbog sumnji u postojanje ugrožavanja javnog interesa. Okončano je 5 slučajeva u kojima je utvrđeno da postoji ugrožavanje javnog interesa i u tom smislu, ASK je dala ukupno 21 preporuku za unapređenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika u postupcima zapošljavanja.

Podnijet je ukupno 261 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, i to 252 zahtjeva zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije i 9 zahtjeva zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Ukupno je izrečeno 106sankcija, od čega 33  opomene i 73 novčane kazne u ukupnom iznosu od 29.345 eura.

Osim toga, podnijeto je i 10 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog nedostavljanja izvještaja o sprovođenju plana integriteta, a izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 2340 eura.

U drugom kvartalu nastavljene su aktivnosti na jačanju kadrovskih kapaciteta popunjavanjem preostalih slobodnih radnih mjesta, ali i kontinuiranim obukama kadra u saradnji sa stranim i domaćim partnerima.

Novosti